ขนย้ายสัตว์เลี้ยง

บริการที่กำหนดเอง

• ดำเนินการเตรียมการเดินทางและจองสัตว์เลี้ยงของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ในเที่ยวบินต รงที่คุ้มค่าที่สุด
• รับและส่งสัตว์เลี้ยงของคุณไปและกลับจากสนามบินทุกแห่งในโลก
• จัดการเช็คอินที่สนามบิน
• เตรียมเอกสารในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด
• ดำเนินการพิธีการศุลกากร
• จัดหากรงสุนัขที่ได้รับอนุมัติจาก IATA
• ประสานงานการกักกันและการขึ้นเครื่องในกรณีที่จำเป็น

การเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ
ม่ว่าการย้ายถิ่นฐานของคุณจะอยู่ในเอเชียหรือระหว่างประเทศเราเป็นแหล่งข้อมูลเ ดียวสำหรับจัดการทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของสัตว์เลี้ยงของคุณ ที่ปรึกษาของเราได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยพระร าชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์และ IATA และจะทำให้มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะปลอดภัยและสะดวกสบาย เราเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวของคุณและเรามุ่งมั่ นที่จะทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างอิสระปราศจากความเครียดและง่ายที่สุด เราทำงานร่วมกับสายการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรายใหญ่ทั้งหมดเพื่อ ค้นหาเส้นทางบินตรงที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม