ตัดขนสัตว์เลี้ยง

ตัดขนสัตว์เลี้ยง

กร ูมมิ่ง มืออาชีพโดยช่างเสริมสวยที่ผ่านการรับรองจากสหราชอาณาจักร ทีมงานของเราในการดูแลสุนัขกรูมมิ่งโดยเฉพาะและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีใ นทุกด้านในอาชีพนี้เพื่อดูแลสุนัขทุกสายพันธุ์ นอกจากนี้ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงของเรายังสนับสนุนในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าขอ งสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีและความต้องการการดูแลขั้นพื้นฐานสำหรับสัตว์เ ลี้ยงอันเป็นที่รัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม