ันธกิจ , วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ภารกิจของเราคือมุ่งหวังที่จะเกินความคาดหวังของลูกค้าในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงอันเ ป็นที่รักไปทั่วโลกอย่างปลอดภัยมั่นคงและมีความสุขเรามีความภาคภูมิใจในการส่งม อบคุณค่าให้กับลูกค้าของเราโดยมอบโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหก รรมนี้โดยการปลูกฝังความภาคภูมิใจในบุคลากรของเราสร้างคุณค่าให้แก่บุคลากรข องเราและแบ่งปันความรับผิดชอบต่อโลกของเรา

วิสัยทัศน์

พวกเรามีความทะเยอทะยานมีพลังบวกมองโลกในแง่ดีและมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นอย่างมา ก โดยสื่อสารอย่างมั่นใจ

และเราเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายของเราได้ มันเป็นทัศนคติเชิงบวกของเราที่ทำให้เราแตกต่างและทำให้เราสามารถสร้างมาตรฐา นของตัวเอง

ธุรกิจของเราจะสร้างความแน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของคุณเดินทางได้อย่างปลอ ดภัยและสะดวกสบายที่สุดทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน บริการส่งสัตว์เลี้ยงถึงบ้านนั้นเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเครือข่ายทั่วโลกของเรานั้นเป็นมืออาชีพ

พวกเราได้จัดการส่งมอบการขนย้ายสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องช่วยให้ลูกค้าคลายความเ

ครียดจากการย้ายถิ่นฐานทำให้พวกเขาสบายใจว่าสัตว์เลี้ยง